We refurbishen ons aanbod. SellYourApple was goed, SimplyUsed is beter. Ontdek het verschil

×

SimplyUsed - Verkoop snel en gemakkelijk jouw Apple toestel!

De Algemene Voorwaarden

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

SimplyUsed is onderdeel van de Naamloze Vennootschap SYA.

SYA NV heeft als maatschappelijke zetel: Grote Baan 358/001, 9930 Lievegem, België.

SYA NV staat gekend in het KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) onder het nummer 0759.988.565

SimplyUsed is op geen enkele wijze gelieerd aan of goedgekeurd door Apple Inc.

 

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het formulier in te vullen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden via de checkbox bevestig je dat:

 • Je de eigenaar bent van het toestel en het volledige recht hebt om deze te verkopen. Wanneer het apparaat gestolen blijkt te zijn, neemt SYA NV onverwijld contact op met de politionele diensten en worden alle noodzakelijke gegevens overgemaakt aan hen;
 • Je de wettelijke vereiste leeftijd hebt bereikt om een verkoopsovereenkomst aan te gaan. Heb je deze leeftijd niet bereikt, dan heb je hiertoe de nodige toestemming van jouw ouder of voogd;
 • Je handelingsbekwaam bent;
 • De door jouw opgegeven bankgegevens correct zijn. SYA NV kan niet aansprakelijk gesteld worden als de betaling geschiedde op een foutief meegedeelde rekening;
 • SYA NV het recht heeft om na ontvangst van het toestel over te gaan tot controle/onderzoek van het toestel op gebreken. De mogelijkheid bestaat dat SYA NV het toestel fysiek opent om zich te vergewissen van de interne toestand van het apparaat.

 

DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Vanaf de datum van het indienen van het formulier dient SYA NV het toestel binnen de 14 dagen te onvangen. Als SYA NV het toestel niet ontvangen heeft binnen de 14 dagen dan bestaat de kans dat de prijs bijgewerkt wordt naar de huidige marktprijs, hieromtrent zal je gecontacteerd worden. Je hebt uiteraard steeds de mogelijkheid om het tegenbod (in voorkomend geval) te aanvaarden of te weigeren. Bij een weigering (en dus retournering van het toestel) behoudt SYA NV zich het recht voor om de verzendkosten van de retourzending jou aan te rekenen. 

 

2. Het louter invullen van het formulier en het toegestuurd krijgen van een verzendlabel is niet van die aard dat je verplicht bent het toestel op te sturen naar SYA NV. Met andere woorden: je kan de verkoop voordat je je toestel naar SYA NV verzendt op elk gewenst moment annuleren.

 

3. SYA NV garandeert de volledige verzekering van je verzending. Met dien verstande dat:

3.1 Correct verpakken

Je verantwoordelijk bent voor het correct verpakken van je toestel. Als er schade ontstaat tijdens de verzending en deze schade is het gevolg van een gebrekkige inpakmethode, dan zal SYA NV niet overgegaan tot uitbetaling ervan. Goed inpakken is dus de boodschap! Heb je twijfels omtrent de wijze van inpakken, gelieve contact op te nemen met ons;

3.2 Correct verzenden

De verzekering van je verzending is enkel van toepassing wanneer je de door ons aangeleverde verzendlabel gebruikt om je toestel te verzenden én je het toestel afgegeven hebt aan het correcte transportbedrijf. Bij wijze van voorbeeld: een toestel die opgestuurd wordt met een label van DHL Express, dient zodus aangeboden te worden bij DHL Express en niet bij DHL Parcel of Bpost;

3.3 Maximaal verzekerd bedrag

De verzekerde waarde is gelijk aan de waardebepaling die je kreeg volgens het invulformulier. Evenwel met een maximum van 2.500,00 EUR. Krijg je volgens het invulformulier een waardebepaling die meer bedraagt dan 2.500,00 EUR, dan dien je je er van bewust te zijn dat de uitbetaling bij verlies/ diefstal beperkt is tot 2.500,00 EUR. Wenst u evenwel voor een hoger bedrag verzekerd te worden, neem gerust contact op met SYA NV, dan kunnen wij hiertoe het nodige doen;

3.4 Noodzakelijke documentatie voor de verzekering

Mocht er een probleem zijn met de levering van het pakket, dan heeft SYA NV de mogelijkheid om namens jou rechtstreeks een onderzoek in te stellen bij het betreffende transportbedrijf en je daarna verdere informatie te verstrekken (dit houdt in dat wij het recht hebben om alle mogelijke informatie te verzamelen).

Welke documenten kan SYA NV opvragen om tot een vlotte afhandeling van de verzekering te komen:

 • Foto’s van het pakket voor de verzending of op zijn minst een beschrijving van hoe het pakket eruitzag;
 • Een afgiftebewijs van het pakket;
 • Een aankoopfactuur;
 • Imei-nummer en/of serienummer;
 • Een bewijs dat je wel degelijk de wettige eigenaar bent van het product;
 • Kopie van jouw ID kaart;
 • Officiële aangifte.

 

3.5 Meldingsplicht van een abnormale status

Merk je op dat de zending een vreemde status heeft; of lang onderweg is (langer dan drie dagen), dan dien je SYA onverwijld in kennis te stellen hiervan. SYA kan slechts verantwoordelijk gesteld worden wanneer deze voorwaarde vervuld is. Je dient SYA binnen de week na de verzending van het pakket in kennis te stellen van deze vreemde status, anders kan SYA tussenkomst in de verzekering weigeren;

3.6 Het gebruik van een pakjesautomaat

SYA kan de verzekering weigeren wanneer er gebruik gemaakt wordt van een pakjesautomaat (vermits het gebruik hiervan fraudegevoeliger ligt);

3.7 Relatie tussen SYA NV en het transportbedrijf

Als SYA beroep doet op een tussenverzekeraar (zoals de verzekering van Bpost, Ups of een andere instantie) en deze tussenverzekeraar weigert de tussenkomst; dan kan SYA niet instaan voor de tussenkomst. De klant kan dan rechtstreeks met de tussenverzekeraar in contact staan. Wanneer de tussenverzekeraar door deze tussenkomst van de klant en de aangegeven documentatie/ bewijzen alsnog overgaat tot tussenkomst, dan maakt de klant weer aanspraak op een uitbetaling.

Omgekeerd, wanneer het transportbedrijf zijn tussenkomst bevestigt, wil dit niet zeggen dat SYA NV onverwijld overgaat tot de uitbetaling van het pakket. Bij sommige transportbedrijven zijn wij slechts voor een beperkte waarde verzekerd en past SYA NV de rest bij. (Sommige transportbedrijven gaan liever over tot terugbetaling van het verloren pakket in plaats van een grondig onderzoek te starten. Een tussenkomst van het transportbedrijf wil dus niets zeggen over de legitimiteit van het verloren pakket).

3.8 Hoe lang duurt het?

Afronding van het verhalen van de kosten op de verzekering kan tot 30 dagen in beslag nemen. Je zal het bedrag binnen deze 30 dagen vergoed krijgen op het rekeningnummer dat is doorgegeven bij het aanmelden van het toestel.

3.9 Afwijzing van de verzekering

Wanneer je de documenten niet (volledig) kan aanleveren is de verzekering (en daarmee ook SYA NV) gerechtigd de claim af te wijzen. Bij fraude of fraudepogingen brengen wij onverwijld de politionele diensten in kennis hiervan.

4. Je bent verantwoordelijk om de gegevens op je toestel te wissen. SYA NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan van jouw gegevens.

 

5. Nadat SYA NV het toestel heeft ontvangen wordt het beoordeeld aan de hand van de voorwaarden vermeld op de website.

 

6. Indien de staat van het toestel overeenkomt met de door jou verstrekte gegevens, betalen wij de opgegeven prijs. Als het toestel in betere staat is dan je hebt opgegeven of als deze een groter geheugen/ betere processor bevat, ontvang je mogelijk een hoger bedrag.

 

7. Indien de staat van het toestel niet overeenkomt met de door jou verstrekte gegevens kan je ook minder betaald krijgen.

 • In dit geval neemt SYA NV contact met jou op. Vervolgens kan je het tegenbod van SYA NV aanvaarden, dan wel weigeren.
 • In het geval dat je het tegenbod weigert zal SYA NV het toestel gratis retourneren.
 • Je hebt 50 dagen de tijd om akkoord te gaan met het tegenbod. Na afloop van deze periode gaan de eigendomsrechten van het toestel over op SYA NV.
 • Als het toestel niet wordt opgehaald nadat het naar jou is teruggestuurd en het wordt geretourneerd naar SYA NV, dan ben jij verantwoordelijk voor het dekken van de verzendkosten als je vraagt om het pakket opnieuw naar je terug te verzenden.
 • Wij sturen het toestel binnen de 10 werkdagen terug.

 

8. SYA NV koopt geen toestellen op:

 • Waarvan de FMI-functie (Find My iPhone) ingeschakkeld is;
 • Die MDM (Mobile Device Managment) vergrendeld zijn;
 • Dewelke een engraving/personalisatie/inscriptie bevatten;
 • Waarvan de iCloud-gegevens niet correct verwijderd zijn.

 

In voorkomend geval ziet SYA NV zich genoodzaakt om het toestel te retourneren. Evenwel zal de kost van het terugzenden jou aangerekend worden.

 

Alsook zal SYA NV niet instaan voor de terugzending (lees SYA NV komt niet tussen in de kosten) wanneer een toestel aangeboden werd die:

- niet meer opgekocht wordt door SYA NV ;

- duidelijk behept is met een ernstig gebrek (zoals een gebroken scherm) (zonder hierover voorafgaand te communiceren met SYA NV).

 

9. Al de toestelprijzen zijn inclusief BTW

 

10. SYA NV behoudt zich het recht voor om eenzijdig van de aankoop van het toestel af te zien zonder enige vorm van compensatie, zolang de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. Je zal omtrent de eventuele annulering op de hoogte worden gesteld. Indien de aankoop wordt geannuleerd, zal SYA NV het toestel via de originele verzendmethode bij jou terugbezorgen. SYA NV behoudt zich dit recht voor in slechts zeer uitzonderlijke gevallen (als bijvoorbeeld blijkt dat je omwille van een technische fout een duidelijk buitensporige waardebepaling verkregen hebt na het invullen van het formulier).

 

11. In het voorkomend geval dat de iCloud gegevens aanwezig waren op het moment van de verkoop, dan wel achteraf terug geactiveerd worden op het toestel, houdt SYA NV zich het recht voor de koop ter vernietigen.