We refurbishen ons aanbod. SellYourApple was goed, SimplyUsed is beter. Ontdek het verschil

×

SimplyUsed - Verkoop snel en gemakkelijk jouw Apple toestel!

Privacy policy

PRIVACY POLICY

SYA NV is een bedrijf gespecialiseerd in het aan- en verkopen van gebruikte ‘Apple’ producten (toestellen). In het kader van onze activiteiten verweken wij persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze privacy policy wensen wij u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u beschikt met betrekking tot deze verwerking.

 

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGS- VERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Laurens De Koninck. U kan hem bereiken op onderstaand adres, per mail, telefoon:

 

Grote Baan 358/001

9930 LIEVEGEM (BELGIË)

+32 494 81 03 37

info@sya.be

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

·       voor- en achternaam;

·       contactgegevens;

·       marketinggerelateerde toestemming, verboden of andere informatie, of aanvullende informatie;

·       voor representanten van zakelijke klanten, de organisatie, positie en andere informatie in verband met de zakenrelatie;

·       IP-address;

·       browsersessie-ID;

·       URL-spoor op de website en bestede tijd;

·       bezoektijd;

·       type browser en versie;

·       apparaat;

·       naam en e-mailadres van abonnees op de nieuwsbrief;

·       wijzigingenlogboek voor informatie van belang voor opdrachten.

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens kunnen in overeenstemming met de wet en na toestemming, ook voor onderstaande doeleinden worden gebruikt: marketing, voorzieningen en voltooiing van diensten, ontwikkeling en tenuitvoerbrenging van klantenservice, analyse en vergaring van statistiek, ontwikkeling van diensten en zaken, en alle overige activiteiten ten bate van verkoop of service.

 

PERIODE VAN BEWARING GEGEVENS

We bewaren alleen persoonsgegevens zolang de wet dit vergt, of zolang ze nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.

 

UW RECHTEN

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

 

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u een verzoek richten aan info@sya.be. Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij u om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. 

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De gegevens vindt u terug via bijgevoegde link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger